Manager Financiën en inkoop

NFIHet Nederlands Forensisch Instituut is volop in ontwikkeling. De organisatie bevindt zich in een transitie en heeft net een nieuwe divisiestructuur gekregen. Frits vervult de rol van manager Financiën en Inkoop en heeft als opdracht de controlfunctie te verstevigen, processen te stroomlijnen en een professioneel team neer te zetten in hun nieuwe rol.

Adviseur en trainer

logo zeezeilschoolCultuurhond voert voor de Zeezeilschool Scheveningen een marktverkenning en marketingbenadering uit gericht op een verdiepend trainingsaanbod voor bedrijven die in een transitie zitten en waarbij nieuwe teamsamenwerking versneld tot stand kan worden gebracht. Cultuurhond biedt de trainingen in samenwerking met de Zeezeilschool aan. (sep 2015)

Manager bedrijfsvoering en verandermanager

PlatformVoor Platform31 vervult Cultuurhond tijdelijk de rol van manager bedrijfsvoering en verandermanager. Deze moet de processen van de vier oorspronkelijke fusiepartners stroomlijnen en helpen door ontwikkelen naar een duurzame organisatie. (medio 2013 en 2014)

Projectleider markt- en sponsorbeleid

logo circus RotjeknorVoor Circus Rotjeknor vervulde Cultuurhond de rol van projectleider die de volgende werkzaamheden uitvoerde:
– inventarisatie zakelijk netwerk en opstellen segmenten-model
– merk-onderzoek en opzetten/uitvoeren van nieuw sponsorbeleid
– bemiddeling tussen bedrijven en circus Rotjeknor naar nieuwe samenwerking.
(feb 2013 – juli 2013)

Adviseur processen

OverschieVoor de Deelgemeente Overschie heeft Cultuurhond geadviseerd over de inhoudelijke en procesmatige opdrachtverstrekking tussen de deelgemeente en gemeentelijke diensten. (jan 2013 – feb 2013)